Podmínky a pravidla
Vítejte ve World of Dance Czechia!
Tyto podmínky a pravidla stanovují pravidla a předpisy pro používání webových stránek World of Dance Czechia, které se nacházejí na adrese https://worldofdanceczechia.com/.

Vstupem na tyto webové stránky předpokládáme, že tyto podmínky přijímáte. Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami uvedenými na této stránce, nepokračujte v používání World of Dance Czechia.
Následující terminologie se vztahuje na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů a oznámení o vyloučení odpovědnosti a na všechny smlouvy: "Klient" "Zákazník" "Kupující", "Vy" a "Váš" označuje Vás, osobu, která se přihlásí na tyto webové stránky a dodržuje podmínky společnosti. "Společnost", "Naše", "My", "Naše" a "Nás" odkazuje na naši Společnost - World of Dance Czechia. "Strana", "Strany" nebo "My", odkazuje na Klienta i na nás. Všechny pojmy se vztahují k nabídce, přijetí a úhradě plateb nezbytných k uskutečnění procesu naší pomoci Klientovi nejvhodnějším způsobem za výslovným účelem uspokojení potřeb Klienta v souvislosti s poskytováním uvedených služeb Společnosti, v souladu s platným právem pl. a s jeho výhradou. Jakékoli použití výše uvedené terminologie nebo jiných slov v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo on/ona nebo oni, se považuje za zaměnitelné, a tedy za označení téhož.

1. Zástupci
Za organizaci akcí a vedení obchodních aktivit během "World of Dance Czechia" je zodpovědný Mikhael Mrykhin, který je zastoupen jako fyzická osoba podnikatel, společnost "Mikhael Mrykhin" Ul. ROBOTNICZA 42A, 53-608 Wroclaw, Polsko NIP: 8982283155 / VAT EU: PL8982283155 , REGON: 523193913. Kontakt se správcem je možný prostřednictvím poštovního operátora na adresu: Vratislav: Ul. ROBOTNICZA 42A, Wroclaw ,Polsko nebo prostřednictvím e-mailu: mikhael.mrn@gmail.com

2. Soubory cookie
Používáme soubory cookie. Přístupem na World of Dance Czechia jste souhlasili s používáním souborů cookie v souladu se zásadami používání souborů cookie World of Dance Czechia.
Většina interaktivních webových stránek používá soubory cookie, které nám umožňují získat údaje o uživateli při každé návštěvě. Naše webové stránky používají soubory cookie k umožnění funkčnosti určitých oblastí, aby se usnadnila návštěva našich webových stránek. Soubory cookie mohou používat také někteří naši affiliate/reklamní partneři.

3. Zásady nákupu produktů nebo služeb
Na těchto stránkách může zákazník nakupovat produkty a služby v rámci World of Dance Czechia. Zákazník může zakoupit následující produkty nebo služby:
Organizace přístupů na online nebo offline akce, balíčků přístupů na akce, jakož i prodej souvisejících produktů a služeb souvisejících s World of Dance Czechia.
Produkty se mohou lišit v různých faktorech, jako je cena, kulturní hodnota, charakter, obsah atd. Před zakoupením jakéhokoli produktu nebo služby od World of Dance Czechia si prosím přečtěte popis produktu a jeho obsah, stejně jako konkrétní datum a čas, kdy bude možné k dané službě nebo produktu přistupovat.
Aby mohl zákazník provést nákup, musí si přečíst zásady ochrany osobních údajů, zásady používání souborů cookie, smluvní podmínky a předpisy konkrétní akce. Pokud zákazník provedl nákup, konkrétně provedl platbu způsobem nabízeným worldofdanceczechia.com nebo jakýmkoli jiným způsobem, automaticky souhlasí s výše uvedenými podmínkami, zásadami a pravidly používání produktů a služeb World of Dance Czechia.

4. Politika dodávek produktů nebo služeb
Po provedení platby ve výši 100 % veřejně uvedené částky obdrží klient do své osobní schránky, kterou uvede při platbě za službu nebo produkt nabízený worldofdanceczechia.com, oznámení.
Toto oznámení bude obsahovat:
•​Dokument s pozdravy a písemným potvrzením o úspěšném nákupu s potvrzením úspěšné transakce
Protože World of Dance Czechia dodržuje ekologické zásady, neposkytujeme vstupenky k vytištění. Vstupenkou je toto potvrzení o zaplacení na e-mail zákazníka, jehož předložením získá zákazník plný přístup k zakoupenému produktu v den konání festivalu a v souladu s konkrétními pravidly akce.

5. Zásady přístupu na akce, produkty a služby World of Dance Czechia
Pozor: Tím, že si jako zákazník zakoupíte jakýkoli přístup, produkt nebo službu, jste si přečetli a souhlasíte s následujícími podmínkami:
1.​Tato veřejná smlouva se vztahuje na všechny zákazníky, kteří si zakoupili přístup k událostem, produktům a službám.
2.​Organizátoři důrazně doporučují, aby všichni zákazníci měli zdravotní pojištění platné v den konání akce. V případě úrazu zákazníků během festivalu organizátoři v případě absence takového pojištění nenesou odpovědnost za zdraví zákazníků.
3.​Pokud potřebujete dokumenty potvrzující vaši účast na naší akci, informujte prosím organizátory předem, abychom je mohli včas připravit.
4.​Organizátoři a správa místa konání akce nenesou odpovědnost za úrazy zákazníků nebo jiných osob během akce.
5.​Osoba, která registruje jednoho nebo více uživatelů produktu, musí nejprve získat oficiální povolení od osob nebo oficiálních zástupců osob, které registruje, k vložení osobních údajů do registračního systému.
6.​Osoba, která registruje jednoho nebo více účastníků nebo návštěvníků, nemá právo umístit osobní údaje jiných osob bez získání oficiálního souhlasu těchto osob nebo jejich oficiálních zástupců.
7.​Osoba, která zaregistruje jednoho nebo více účastníků nebo návštěvníků, je považována za oficiálního zástupce jím zaregistrovaných účastníků.
8.​Registrací sebe nebo osob z vašeho tanečního týmu dáváte vy i členové týmu automaticky souhlas se zpracováním osobních údajů.
9.​Osobní návštěvou prostoru relevantního či dílčího pro akci World of Dance Czechia automaticky souhlasíte s tím, že přebíráte veškerou odpovědnost za užití autorských práv a/nebo práv souvisejících s právem autorským (fragmenty hudebních děl a/nebo hudební díla jako celek) a veškeré případné odvolání a/nebo nároky nositelů autorských práv budete řešit samostatně (bez účasti pořadatele) postupem stanoveným platnou legislativou České republiky. Pořadatelé a partneři akce neodpovídají za vaše užití autorských práv a/nebo práv souvisejících s právem autorským při vystoupeních a za zobrazení těchto vystoupení v reálném čase a/nebo v záznamu prostřednictvím internetu.
10.​Osobní návštěvou prostoru relevantního nebo dílčího pro akci World of Dance Czechia se plně vzdáváte jakýchkoli práv na foto a video materiály pořízené v rámci tohoto prostoru, které zachycují vás (vaše vystoupení) a/nebo vaši podobiznu, a berete na vědomí plné právo Organizátorů použít výše uvedené materiály dle svého uvážení, a to i pro redakční, komerční účely, mimo jiné i zobrazením těchto materiálů v reálném čase a/nebo jejich záznamem prostřednictvím internetu, jakož i pro jakékoli jiné účely uvnitř ekosystému World of Dance Czechia, které nejsou:
•​vykreslit klienta ve špatném světle
•​jsou veřejným projevem nacismu, cynismu, ultranacionalismu, rasismu nebo sexismu.
•​projevovat neúctu k citům nebo porušovat morální a etické hranice.

6. Platební metody
Webové stránky worldofdanceczechia.com používá nebo může používat integrovaný automatizovaný platební systém certifikovaný v rámci Evropského hospodářského prostoru. Tento systém umožňuje zákazníkovi zaplatit za produkt nebo službu od World of Dance v PLN / EURO / USD / CZK / GBP / UAH, ale konečná částka bude převedena do PLN na konečný účet zástupce. Podmínky používání integrovaného automatizovaného platebního systému naleznete na příslušné stránce konkrétních partnerů.
•​BLIK (PRO POLSKÉ OBČANY)
•​APPLE PAY
•​GOOGLE PAY
•​VISA
•​MASTERCARD
•​ELEKTRONICKÁ PENĚŽENKA
Po úspěšném dokončení transakce a obdržení potvrzení o platbě se klient automaticky zavazuje, od okamžiku obdržení oznámení na osobní e-mail, který byl zadán stejným klientem, uložit potvrzení o platbě. Potvrzení o platbě je nezbytné pro bezbariérový a rychlý přístup k placené službě ve dnech konání akce. *Zákazník je povinen předložit potvrzení o platbě administrativě ve Světě tance Česko.

7. Pravidla pro vracení peněz
Chcete-li požádat o vrácení peněz, zašlete e-mail s předmětem "REFUND" na adresu Czechia@worldofdance.com, a to nejpozději do 3 dnů po akci. V e-mailu je třeba uvést důvod vrácení peněz, číslo účasti a kontaktní údaje.
Náhrady se neposkytují, pokud:
Zákazníci s placenou službou (účastnický poplatek) se nezúčastňují z vlastní vůle.
1.​Pořadatel nehradí finanční a morální ztráty zákazníků. V okamžiku zakoupení produktu, služby nebo přístupu se zákazníci automaticky vzdávají jakýchkoli nároků vůči organizátorovi.
2.​Zákazník bere na vědomí, že si drží místo, takže rezervační poplatky zaplacené v jakékoli výši na konkrétní akci jsou nevratné. Pokud se zákazník nemůže akce osobně zúčastnit, je srozuměn s tím, že může svou službu a místo převést na svého známého.
Pořadatel upozorňuje, že až na výjimky není možné vrátit náklady vzniklé po provedení platby:
Zákazník má nárok na vrácení peněz na osobní bankovní účet, ze kterého byla provedena platba za produkt, peníze ve výši 50% kupní ceny,, do 30 dnů po skončení posledního dne festivalu nebo akce, v rámci které zákazník zakoupil službu v případě :
1.​Výrazné zhoršení zdravotního stavu více než 14 dní před konáním konkrétního festivalu nebo vážný úraz, který klientovi znemožňuje fyzickou přítomnost na akci nebo fyzickou aktivitu během konkrétní akce. Pořadatel provádí refundaci pouze v případě lékařského potvrzení od lékaře s razítkem a podpisem (v rámci platných nařízení EU).
2.​Nemožnost zúčastnit se akce z důvodu náhlého úmrtí člena rodiny nebo blízké osoby. Pořadatel vrátí peníze pouze v případě předložení příslušného dokladu potvrzujícího úmrtí dotyčné osoby. *Platí do konce posledního oficiálního dne akce.
V případě jiné situace, jako je neúmyslný nákup, doporučujeme zákazníkovi kontaktovat Czechia@worldofdance.com a popsat celý problém. Konečné rozhodnutí o vrácení peněz si ponechává "Mikhael Mrykhin" nebo jiný právní nástupce.

8. Autorská práva a práva duševního vlastnictví
Není-li uvedeno jinak, World of Dance Czechia a/nebo jeho poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví k veškerému materiálu na World of Dance Czechia. Veškerá práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Přístup z World of Dance Czechia je možný pro vaše osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.
Nesmíte:
1.​Přepublikování materiálu z World of Dance Czechia
2.​Prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na materiál z World of Dance Czechia
3.​Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat materiály z World of Dance Czechia
4.​Redistribuce obsahu z World of Dance Czechia
Tato dohoda začíná platit dnem jejího podpisu, tj. 08.03.2023.
Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. World of Dance Czechia nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nepřezkoumává komentáře před jejich uvedením na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a stanoviska společnosti World of Dance Czechia, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a stanoviska osoby, která je zveřejňuje. V rozsahu povoleném příslušnými zákony nenese World of Dance Czechia odpovědnost za Komentáře ani za jakoukoli odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku použití a/nebo zveřejnění a/nebo výskytu Komentářů na těchto webových stránkách.
World of Dance Czechia si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit všechny komentáře, které lze považovat za nevhodné, urážlivé nebo způsobující porušení těchto Podmínek.
Zaručujete a prohlašujete, že:
•​Jste oprávněni zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
•​Komentáře nezasahují do žádného práva duševního vlastnictví, mimo jiné do autorských práv, patentů nebo ochranných známek třetích stran;
•​Komentáře neobsahují žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který by byl zásahem do soukromí.
•​Komentáře nebudou používány k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.
Tímto udělujete společnosti World of Dance Czechia nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravám a oprávnění ostatních k použití, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

8. Hypertextové odkazy na náš obsah
Následující organizace mohou na naše webové stránky odkazovat bez předchozího písemného souhlasu:
•​Vládní agentury;
•​Vyhledávače;
•​Zpravodajské organizace;
•​Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky ostatních uvedených podniků; a
•​Akreditované podniky v rámci celého systému, s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a skupin pro získávání finančních prostředků na charitativní účely, které nesmějí odkazovat na naše webové stránky.
•​Systémy pro prodej vstupenek
•​Komerční obchodní webové stránky
Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace na webových stránkách, pokud je tento odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.
Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:
•​běžně známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací;
•​dot.com komunitní stránky;
•​sdružení nebo jiných skupin zastupujících charitativní organizace;
•​online adresář distributorů;
•​internetové portály;
•​účetní, právní a poradenské firmy a
•​vzdělávací instituce a obchodní sdružení.
Žádosti o propojení od těchto organizací schválíme, pokud o tom rozhodneme: (a) odkaz by nezpůsobil nepříznivý obraz nás nebo našich akreditovaných podniků; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos pro nás z viditelnosti hypertextového odkazu kompenzuje absenci World of Dance Czechia; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.
Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není v žádném případě klamavý; (b) nepravdivě neimplikuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránek odkazující strany.
Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše webové stránky, musíte nás o tom informovat zasláním e-mailu na adresu World of Dance Czechia , Czechia.@worldofdance.com . Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace a kontaktní údaje, jakož i URL adresu vašich stránek, seznam všech URL adres, ze kterých hodláte na naše webové stránky odkazovat, a seznam URL adres na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Na odpověď počkejte 2-3 týdny.
Schválené organizace mohou na naše webové stránky odkazovat takto:
•​používáním názvu naší společnosti; nebo
•​Použitím jednotného lokátoru zdrojů, na který se odkazuje, nebo
•​Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránkách odkazující strany.
Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nebude povoleno používat logo World of Dance Czechia ani jiné umělecké dílo pro odkazování.

9. iFrames
Bez předchozího souhlasu a písemného povolení nesmíte kolem našich webových stránek vytvářet rámy, které by jakýmkoli způsobem měnily vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek.

10. Odpovědnost za obsah
Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které na vašich Webových stránkách vznikají. Na žádné Webové stránce by se neměl objevit odkaz(y), který by mohl být vykládán jako hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který porušuje, jinak porušuje nebo propaguje porušení nebo jiné porušení práv třetích osob.

11. Výhrada práv
Vyhrazujeme si právo požádat vás o odstranění všech odkazů nebo jakéhokoli konkrétního odkazu na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše Webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky a zásady odkazování kdykoli změnit. Neustálým odkazováním na naše Webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito podmínkami odkazování.

12. Odstranění odkazů z našich webových stránek
Pokud na našich webových stránkách najdete odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.
Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné, neručíme za jejich úplnost nebo přesnost, ani neslibujeme, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiál na nich bude aktualizován.

13. Zřeknutí se odpovědnosti
V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a jejich používání. Nic v tomto prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
•​omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo újmu na zdraví;
•​omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo újmu na fyzickém zdraví;
•​omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
•​omezovat naše nebo vaše závazky jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo
•​vyloučení našich nebo vašich závazků, které nelze vyloučit podle platných právních předpisů.
Omezení a zákazy odpovědnosti uvedené v tomto oddíle a v jiných částech tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) řídí se jimi všechny závazky vyplývající z tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, z deliktu a z porušení zákonné povinnost

Terms and Conditions
Welcome to the World of Dance Czechia!
These terms and conditions outline the rules and regulations for the use of World of Dance Czechia's Website, located at https://worldofdanceczechia.com/

By accessing this website we assume you accept these terms and conditions. Do not continue to use World of Dance Czechia if you do not agree to take all of the terms and conditions stated on this page.
The following terminology applies to these Terms and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer Notice and all Agreements: "Client" “Customer” “Buyer”, "You" and "Your" refers to you, the person logs on to this website and compliant to the Company's terms and conditions. "The Company", "Ourselves", "We", "Our" and "Us", refers to our Company - World of Dance Czechia. "Party", "Parties", or "Us", refers to both the Client and ourselves. All terms refer to the offer, acceptance, and consideration of payment necessary to undertake the process of our assistance to the Client in the most appropriate manner for the express purpose of meeting the Client's needs in respect of the provision of the Company's stated services, in accordance with and subject to, prevailing law of pl. Any use of the above terminology or other words in the singular, plural, capitalization, and/or he/she or they, are taken as interchangeable and therefore as referring to the same.
1. Representatives
Responsible for the organization of events and conducting business activities during the “World of Dance Czechia” is Mikhael Mrykhin represented as an individual entrepreneur company “Mikhael Mrykhin” Ul. ROBOTNICZA 42A, 53-608 Wroclaw, Poland NIP: 8982283155 / VAT EU: PL8982283155 , REGON: 523193913. Contact with the Administrator is possible by means of a postal operator to the address: Ul. ROBOTNICZA 42A, Wroclaw ,Poland or by e-mail: mikhael.mrn@gmail.com

2. Cookies
We employ the use of cookies. By accessing World of Dance Czechia, you agreed to use cookies in agreement with the World of Dance Czechia's Cookies Policy.
Most interactive websites use cookies to let us retrieve the user's details for each visit. Cookies are used by our website to enable the functionality of certain areas to make it easier for people visiting our website. Some of our affiliate/advertising partners may also use cookies.

3. Product or Service Purchase Policy
On this site, the customer can purchase products and services within the World of Dance Czechia. The customer can purchase the following products or services :
Organization of access to online or offline events, bundle accesses to events, as well as the sale of related products and services related to World of Dance Czechia
Products may differ in various factors, such as cost, cultural value, character, content, and so on. Before buying any product or service from World of Dance Czechia, please read the description of the product, and its contents, as well as the specific date and time when it will be possible to access a particular service or product.
In order to make a purchase, the customer must read the Privacy Policy, Cookies Policy, Terms and Conditions, and Regulations of the specific Event. If the client has made a purchase, namely made payment by the method offered by worldofdanceczechia.com or any other method, he automatically agrees to the above terms and conditions, policies, and regulations of use of World of Dance Czechia products and services.

4. Product or Service Delivery policy
After making a payment of 100% of the amount specified publicly, the client will receive a notification in his personal mailbox, which he will specify during the process of payment for the service or product offered by worldofdanceczechia.com
This notification will contain:
 • Greetings and Written Confirmation of Successful Purchase Successful Transaction Confirmation File
Because World of Dance Czechia follows environmental principles, we do not provide printable tickets. This confirmation of payment to the customer's email is the ticket, by presenting it, the customer will have full access to the purchased product on the day of the festival and in accordance with the specific event regulations.

5. Access Policy to World of Dance Czechia events, products, and services
Attention: By purchasing any access, product, or service as a customer, you have read and accept the following conditions:
 1. This public agreement applies to any customer who purchased access to the events, products, and services
 2. The organizers strongly recommend that all customers have health insurance valid on the date of the event. In case of injury to customers during the festival, the organizers, in the absence of such insurance, are not responsible for the health of the customers.
 3. If you need documents confirming your presence at our event, please inform the organizers in advance so that we can prepare them in time.
 4. The organizers and administration of the event venue are not responsible for accidents of customers or other persons during the event.
 5. The person who registers one or more users of the product, firstly, must obtain official permission from the persons or official representatives of the persons whom he registers, to place personal data in the registration system.
 6. A person who registers one or more participants or visitors has no right to place the personal data of other persons without obtaining official permission from these persons or their official representatives
 7. A person who registers one or more participants or visitors is considered the official representative of the participants registered by him.
 8. By registering yourself or persons from your dance team, you and the team members automatically consent to the processing of personal data.
 9. By visiting in person an area relevant or sub-relevant to the World of Dance Czechia event, you automatically agree that you assume all responsibility for the use of copyright and/or related rights (fragments of musical works and/or musical works in their entirety) and all possible appeals and/or claims of copyright holders will be resolved by you independently (without involving the Organizer) in accordance with the procedure established by the current legislation of Czechia. The Organizers and partners of the event are not responsible for your use of copyright and/or related rights during the performances and the display of such performances in real-time and/or in recording via the Internet.
 10. By visiting in person an area relevant or sub-relevant to the World of Dance Czechia event, you fully waive any rights to photo and video materials made within the end, which depict you (your performance) and/or your image, and acknowledge the full right of the Organizers to use the above materials at their discretion, including for editorial, commercial purposes, including, but not limited to, by displaying such materials in real-time and/or recording via the Internet, as well as for any other purposes inside the World of Dance Czechia ecosystem, which are not :
 • portray the client in a bad light
 • are a public display of nazism, cynicism, ultra-nationalism, racism, or sexism.
 • display disrespect for feelings or violate moral and ethical boundaries

6. Payment methods
The website worldofdanceczechia.com uses or can use an integrated automated payment system certified within the European Economic Area. This system allows the customer to pay for a product or service from World of Dance in PLN / EURO/ USD / CZK / GBP / UAH, but the final amount will be converted into PLN to the final account of the representative. The terms of use integrated automated payment system can be found on the relevant page of specific partners.
 • BLIK (FOR POLISH CITIZENS)
 • APPLE PAY
 • GOOGLE PAY
 • VISA
 • MASTERCARD
 • ELECTRONIC WALLET
Upon successful completion of the transaction and receipt of confirmation of payment, the client automatically undertakes, from the moment of receipt of notification to the personal email that was specified by the same client, to save the confirmation of payment. Confirmation of payment is vital for barrier-free and quick access to the paid service on the days of the event. *Customer must provide proof of payment to the Administration at the World of Dance Czechia

7. Refund policy
To request a refund, send an e-mail with the subject line "REFUND" to Czechia@worldofdance.com, no later than 3 days after the event. In the email you need to specify the reason for the refund, participation number and your contact details.
Refunds will not be made if:
Customers with a paid service (participation fee) do not participate on their own will.
 1. The organizer does not compensate for any financial and moral losses of customers. At the time of purchasing a product, service or access, customers automatically waive any claims against the Organizer.
 2. The customer understands that he/she/it/they are (further he), holding a spot so reservations fees paid in any amount for a specific event are nonrefundable. If the customer is unable to attend the event in person he understands that he can transfer his service, and spot to a friend.
The organizer informs that it will not be possible to refund the costs incurred after the payment has been made, apart from exceptions :
The customer is entitled to a refund to the personal bank account from which the payment for the product was made, money in the amount of 50% of the purchase price,, within 30 days after the end of the last day of the festival or event within the framework of which the customer purchased the service in the case of :
 1. A drastic deterioration of health more than 14 days before the specific festival or a serious injury that prevents the client from being physically present at the event or from being physically active during the specific event. The organizer makes a refund only in case of a medical certificate from a doctor with a stamp and signature (within the framework of the current EU Regulations).
 2. Inability to attend the event due to the sudden death of a family member or a close person. The organizer will make a refund only in case of submission of the relevant document certifying the death of the person in question. *Effective until the end of the last official day of the Event
In case of a different situation, as an unintentional purchase, we recommend the customer contact Czechia@worldofdance.com and describe the issue as a whole. The final decision regarding refund keeps “Mikhael Mrykhin” or any other assignee

8. Copyrights and Intellectual property rights
Unless otherwise stated, World of Dance Czechia and/or its licensors own the intellectual property rights for all material on World of Dance Czechia. All intellectual property rights are reserved. You may access this from World of Dance Czechia for your own personal use subject to restrictions set in these terms and conditions.
You must not:
 1. Republish material from World of Dance Czechia
 2. Sell, rent, or sub-license material from World of Dance Czechia
 3. Reproduce, duplicate, or copy material from World of Dance Czechia
 4. Redistribute content from World of Dance Czechia
This Agreement shall begin on the date hereof, 08.03.2023.
Parts of this website offer an opportunity for users to post and exchange opinions and information in certain areas of the website. World of Dance Czechia does not filter, edit, publish, or review Comments prior to their presence on the website. Comments do not reflect the views and opinions of World of Dance Czechia, its agents, and/or affiliates. Comments reflect the views and opinions of the person who posts their views and opinions. To the extent permitted by applicable laws, World of Dance Czechia shall not be liable for the Comments or for any liability, damages, or expenses caused and/or suffered as a result of any use of and/or posting of and/or appearance of the Comments on this website.
World of Dance Czechia reserves the right to monitor all Comments and to remove any Comments which can be considered inappropriate, offensive, or causes a breach of these Terms and Conditions.
You warrant and represent that:
 • You are entitled to post the Comments on our website and have all necessary licenses and consents to do so;
 • The Comments do not invade any intellectual property right, including without limitation copyright, patent or trademark of any third party;
 • The Comments do not contain any defamatory, libelous, offensive, indecent or otherwise unlawful material which is an invasion of privacy
 • The Comments will not be used to solicit or promote business or custom or present commercial activities or unlawful activity.
You hereby grant World of Dance Czechia a non-exclusive license to use, reproduce, edit and authorize others to use, reproduce and edit any of your Comments in any and all forms, formats or media.

8. Hyperlinking to our Content
The following organizations may link to our Website without prior written approval:
 • Government agencies;
 • Search engines;
 • News organizations;
 • Online directory distributors may link to our Website in the same manner as they hyperlink to the Websites of other listed businesses; and
 • System wide Accredited Businesses except soliciting non-profit organizations, charity shopping malls, and charity fundraising groups which may not hyperlink to our Web site.
 • Ticketing Systems
 • Commercial Business Webpages
These organizations may link to our home page, to publications or to other Website information so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement or approval of the linking party and its products and/or services; and (c) fits within the context of the linking party's site.
We may consider and approve other link requests from the following types of organizations:
 • commonly-known consumer and/or business information sources;
 • dot.com community sites;
 • associations or other groups representing charities;
 • online directory distributors;
 • internet portals;
 • accounting, law and consulting firms; and
 • educational institutions and trade associations.
We will approve link requests from these organizations if we decide that: (a) the link would not make us look unfavorably to ourselves or to our accredited businesses; (b) the organization does not have any negative records with us; (c) the benefit to us from the visibility of the hyperlink compensates the absence of World of Dance Czechia; and (d) the link is in the context of general resource information.
These organizations may link to our home page so long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does not falsely imply sponsorship, endorsement, or approval of the linking party and its products or services; and (c) fits within the context of the linking party's site.
If you are one of the organizations listed in paragraph 2 above and are interested in linking to our website, you must inform us by sending an e-mail to World of Dance Czechia , Czechia@worldofdance.com . Please include your name, your organization name, and contact information as well as the URL of your site, a list of any URLs from which you intend to link to our Website, and a list of the URLs on our site to which you would like to link. Wait 2-3 weeks for a response.
Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:
 • By use of our corporate name; or
 • By use of the uniform resource locator being linked to; or
 • By use of any other description of our Website being linked to that makes sense within the context and format of content on the linking party's site.
No use of World of Dance Czechia's logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

9. iFrames
Without prior approval and written permission, you may not create frames around our Webpages that alter in any way the visual presentation or appearance of our Website.

10. Content Liability
We shall not be held responsible for any content that appears on your Website. You agree to protect and defend us against all claims that is rising on your Website. No link(s) should appear on any Website that may be interpreted as libelous, obscene or criminal, or which infringes, otherwise violates, or advocates the infringement or other violation of, any third-party rights.

11. Reservation of Rights
We reserve the right to request that you remove all links or any particular link to our Website. You approve to immediately remove all links to our Website upon request. We also reserve the right to amen these terms and conditions and it's linking policy at any time. By continuously linking to our Website, you agree to be bound to and follow these linking terms and conditions.

12. Removal of links from our website
If you find any link on our Website that is offensive for any reason, you are free to contact and inform us any moment. We will consider requests to remove links but we are not obligated to or so or to respond to you directly.
We do not ensure that the information on this website is correct, we do not warrant its completeness or accuracy; nor do we promise to ensure that the website remains available or that the material on the website is kept up to date.

13. Disclaimer
To the maximum extent permitted by applicable law, we exclude all representations, warranties, and conditions relating to our website and the use of this website. Nothing in this disclaimer will:
 • limit or exclude our or your liability for death or personal injury;
 • limit or exclude our or your liability for death or personal physical injury
 • limit or exclude our or your liability for fraud or fraudulent misrepresentation;
 • limit any of our or your liabilities in any way that is not permitted under applicable law; or
 • exclude any of our or your liabilities that may not be excluded under applicable law.
The limitations and prohibitions of liability set in this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are subject to the preceding paragraph; and (b) govern all liabilities arising under the disclaimer, including liabilities arising in contract, in tort, and for breach of statutory duty.