Pravidla akce

World of Dance Championship series

KVALIFIKACE NA ŠAMPIONÁT TÝMŮ

DO SVĚTOVÉHO FINÁLE V USA

Pouze vítězové soutěže v divizi juniorských družstev a divizi teamů (1., 2., 3. místo) obdrží pozvánku na finálový turnaj v USA

Video preselekce
Chcete-li se zúčastnit oficiálního mistrovství, musíte projít předběžným výběrem videí (preselekce je zdarma) nebo obdržet přímou pozvánku od organizátora!
Videovýběr je nutný, aby se organizátor ujistil, že je dostatečná úroveň účastníků.
Poskytnutý odkaz na video lze použít k propagaci účastníků v rámci akce. Vyhrazujeme si právo poskytnuté video bez vysvětlení nezveřejnit.
Postup:
1
Vytvoření přihlášky a zadání odkazu
Vytvořte přihlášku k účasti v registračním systému a uveďte odkaz na video s některým z vašich tanců. Video musí být veřejně dostupné po celou dobu před akcí! Nepoužívejte služby dočasného ukládání, jinak nebudeme moci vaši přihlášku zpracovat!
Pozor! Registrace může být kdykoli bez varování uzavřena z důvodu plného obsazení divizí!
2
Čekání na výsledek videokontroly
Poté organizátor vaši žádost zpracuje. To může nějakou dobu trvat. Výsledek videokontroly se zobrazí v registračním systému a duplicitně se objeví v e-mailu.
3
Platba za potvrzení účasti
Jakmile bude vaše žádost přijata do registračního systému, objeví se možnost platby. Zaplaťte co nejdříve. Platební údaje jsou uvedeny v registračním systému. Nezapomeňte, že pouze platba je potvrzením vaší účasti!
Kategorie World of Dance
Competition
 • JUNIOR TEAM DIVISION (věk: 0-18 let, 5+ tanečníků) Kvalifikace na finále World of Dance USA
 • TEAM DIVISION (Any age, 5+ dancers) Qualifiers for World of Dance USA Final
 • JUNIOR DIVISION (věk: 0-18 let, 1-4 tanečníci)
 • UPPER DIVISION ((Věk: 18+, 1-4 tanečníci)

Showcase
 • JUNIOR TEAM DIVISION (věk: 0-18 let, 5+ tanečníků)
 • TEAM DIVISION (Any age, 5+ dancers)
 • JUNIOR DIVISION (věk: 0-18 let, 1-4 tanečníci)
 • UPPER DIVISION ((Věk: 18+, 1-4 tanečníci)
"Soutěžní kategorie" je kategorie, ve které jsou účastníci hodnoceni porotou.
Vítězové kvalifikace na světové finále v USA (juniorská týmová divize a týmová divize - 1., 2., 3. místo) získají exkluzivní poháry World of Dance Cup, pozvánku na finálový turnaj v USA.
Vítězové juniorské divize a vyšší divize (1., 2. a 3. místo) získají exkluzivní poháry World of Dance Cup.
Videa všech vítězů kvalifikace (juniorský tým a tým - 1., 2. a 3. místo) budou zveřejněna na oficiálním kanálu World of Dance na YouTube.

Videa všech vystoupení budou zveřejněna na oficiálním kanálu World of Dance Championship Series na YouTube.
Cena je uvedena za každého účastníka. Konečnou cenu přihlášky vypočítá automaticky registrační systém. Cena bude stanovena v okamžiku vytvoření přihlášky.
Showcase kategorie (Showcase categories),
rozpis přihlášek, ceny
POZOR: Výkony v těchto kategoriích porotci nehodnotí! Účastníci mohou předvést své showcase v rámci série World Of Dance Championship podle standardních pravidel a podmínek WOD. Video z kategorie showcase bude zveřejněno na oficiálním kanálu World of Dance Championship Series na YouTube.
Cena je uvedena za každého účastníka. Konečnou cenu přihlášky vypočítá automaticky registrační systém. Cena bude stanovena v okamžiku vytvoření přihlášky.

Dodatečné podmínky účasti v
soutěži a přehlídce
Junior Division , Upper Division
 • Sólisté. Každý účastník akce platí registrační poplatek, pokud jej pořadatel nezmění. U kategorií Junioři a Děti se může akce zdarma zúčastnit 1 (jeden) oficiální vedoucí tanečního týmu, který však nemůže vystupovat. Pro vyšší sólisty neposkytujeme dalšího zdarma.
 • Duety a skupiny o 4 a méně účastnících. Každý účastník akce platí registrační poplatek, pokud jej pořadatel nezmění. Akce se může zdarma zúčastnit 1 (jeden) oficiální vedoucí tanečního týmu, který však nemůže se skupinou vystupovat.

Junior Team Division , Team Division
 • Soutěží skupiny od 5 účastníků. Každý účastník akce platí registrační poplatek, pokud jej pořadatel nezmění. Pokud vedoucí taneční skupiny tančí s týmem, může být registrační poplatek promnut, kontaktujte prosím organizátora akce. Pokud vedoucí nevystupuje, má automaticky vstup na akci zdarma.
Hudba a délka představení
Všichni účastníci musí stahovat předem podle uvedených termínů.
Všechny zvukové soubory musí být ve formátu mp3, m4a, wav a přiloženy k přihlášce k účasti v registračním systému.

Účastníci musí samostatně zkontrolovat své zvukové stopy na přítomnost vulgarismů - vulgarismy jsou nepřípustné! Organizační tým World of Dance má právo dodatečně provést proces kontroly hudby.

Za použití vulgarismů ve fonogramu budou porotci strhávat body!

Délka fonogramu pro divizi týmů a divizi juniorských týmů by neměla přesáhnout 6 minut! Délka trvání fonogramu pro vyšší divizi a divizi juniorů by neměla přesáhnout 2 minuty!

Pokud hudba nesplňuje podmínky, je možné hudební soubor vyměnit v registračním systému před uzávěrkou.
Věnujte pozornost pravidlům výběru! Pokud bude váš tým vyzván k vyčištění a opětovnému zaslání hudebního souboru více než dvakrát, budete ze soutěže vyloučeni.

Týmy, které neodešlou hudební soubor do stanoveného termínu, mohou být z akce vyloučeny nebo jim mohou vzniknout dodatečné náklady (dle uvážení správce scény).

** Po schválení hudby musí mít účinkující na akci záložní USB disk s názvem skupiny. Hudební soubor na záložním disku USB musí být stejný jako soubor, který byl schválen manažerem scény. Pokud se hudební soubor liší a porušuje jazyková a/nebo časová pravidla, nebude účinkujícímu (účinkujícím) umožněno vystoupit a může mu být zakázána účast na dalších akcích World of Dance.
Rekvizity pro představení
Pokud jsou použity rekvizity, musí všechny projít procesem ověření. Tým World of Dance musí všechny rekvizity schválit před uzávěrkou. Abyste získali schválení, popište své rekvizity a uveďte celkové rozměry/velikosti v přihlášce v poli "Rekvizity".

Všechny těžké nebo nadměrné rekvizity musí být ponechány v zákulisí PŘED akcí. V průběhu akce není možný jakýkoli přesun nadrozměrných nebo těžkých rekvizit.
Systém hodnocení
Všichni porotci budou hodnotit jednotlivé týmy podle následujících kritérií:
1
Provedení: 20 % (max. 20 bodů ze 100)
schopnost zapůsobit na
jevišti
2
Technika: 20 % (max. 20 bodů ze 100)
přehlednost tance
dynamika pohybů
provedení
základy stylu
ovládání těla
hudebnost / načasování synchronizace
3
Choreografie: 20 % (20 bodů ze 100)
originalita pohybu
kreativita
koncepce
choreografie
rozmanitost technik
hudebnost
4
Kreativita: 20 % (max. 20 bodů ze 100)
výběr hudby
pohybové
téma
představení
5
Prezentace: 20 % ( max. 20 bodů ze 100)
kostým
účes a make-up
postoj/výraz
Metody výpočtu hodnocení
V závislosti na počtu porotců v hodnotící komisi se používají 2 různé principy výpočtu:
 • Pokud jsou přítomni 1-4 soudci: Jednoduchý systém
 • Pokud je přítomno 5 nebo více soudců: Olympijský styl

Jednoduchý systém
 1. Body za jednotlivá kritéria se sčítají pro každého porotce zvlášť. Takto se získá bodové hodnocení porotce.
 2. Hodnocení všech rozhodčích se zprůměrují a vytvoří se jedno konečné skóre.
 3. V případě trestných bodů se počet trestných bodů odečte od konečného výsledku.

Olympijský styl
 1. Body za jednotlivá kritéria se sčítají pro každého porotce zvlášť. Takto získáme bodové hodnocení porotce.
 2. Ze všech hodnocení rozhodčích se odstraní maximální a minimální skóre.
 3. Všechna zbývající hodnocení rozhodčích se zprůměrují a vytvoří se jedno konečné skóre.
Příklad:
 • rozhodčí 1 celkový počet bodů: 60
 • rozhodčí 2 celkový počet bodů: 70
 • rozhodčí 3 celkový počet bodů: 80
 • rozhodčí 4 celkový počet bodů: 90
 • rozhodčí 5 celkový počet bodů: 40

Odškrtáváme:
Konečné skóre taneční skupiny: (60+70+80) / 3 porotci = 70 bodů.

Workshops


Battles


Přístup návštěvníků


Refund Policy
The details of the refund policy can be found at this link
Venue Area

There is a wardrobe inside the location building, where we strongly ask you to leave your outerwear. For changing into stage costumes you can use any free space in the room,

but not in the places of fire exits!

Veřejná dohoda o události
POZOR: návštěvou akce jste si přečetli a souhlasíte s následujícími podmínkami:
 1. Pokud se akce zúčastníte, automaticky souhlasíte se všemi pravidly bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany v místě konání akce.
 2. Organizátoři důrazně doporučují, aby všichni účastníci měli zdravotní pojištění platné v den konání akce. V případě úrazu účastníků během festivalu organizátoři v případě absence takového pojištění nenesou odpovědnost za zdraví účastníků.
 3. Pokud potřebujete dokumenty potvrzující vaši účast na naší akci, informujte prosím organizátory předem, abychom je mohli včas připravit.
 4. Organizátoři nenesou odpovědnost za nehody účastníků nebo jiných osob během akce.
 5. Osoba, která vytváří účet pro registraci jednoho nebo více účastníků, registruje jednoho nebo více účastníků, musí nejprve získat oficiální povolení od osob nebo oficiálních zástupců osob, které registruje, k umístění osobních údajů do registračního systému.
 6. Osoba, která vytvoří účet pro registraci jednoho nebo více účastníků, registruje jednoho nebo více účastníků, nemá právo umístit osobní údaje jiných osob bez získání oficiálního souhlasu těchto osob nebo jejich oficiálních zástupců.
 7. Osoba, která si vytvoří účet pro registraci jednoho nebo více účastníků, zaregistruje jednoho nebo více účastníků, je považována za oficiálního zástupce jím registrovaných účastníků.
 8. Tato veřejná smlouva se vztahuje na všechny účastníky přihlášené na akci, návštěvníky akce a na všechny osoby, které se na akci zúčastní.
 9. Registrací sebe nebo osob z vašeho tanečního týmu dáváte vy i členové týmu automaticky souhlas se zpracováním osobních údajů.
 10. Veškeré osobní údaje získané při registraci účastníka, diváka, trenéra nebo doprovodné osoby nebudou předány třetím stranám a budou na požádání přiděleny oficiální poště akce.
 11. Dokončením registračního postupu automaticky souhlasíte s tím, že přebíráte veškerou odpovědnost za užití autorských práv a/nebo práv s nimi souvisejících (fragmentů hudebních děl a/nebo hudebních děl jako celku) a veškeré případné odvolání a/nebo nároky držitelů autorských práv budete řešit samostatně (bez zapojení Organizátora) v souladu s postupem stanoveným platnou polskou legislativou. Organizátoři a partneři talentového projektu nenesou odpovědnost za vaše užití autorských a/nebo souvisejících práv během vystoupení a zobrazení těchto vystoupení v reálném čase a/nebo v záznamu prostřednictvím internetu.
 12. Dokončením registračního postupu se plně vzdáváte jakýchkoli práv na fotografické a video materiály pořízené v rámci projektu, které zobrazují vás (vaše vystoupení) a/nebo váš majetek, a uznáváte plné právo organizátorů použít výše uvedené materiály podle svého uvážení, včetně redakčních, komerčních účelů, mimo jiné zobrazením těchto materiálů v reálném čase a/nebo záznamem prostřednictvím internetu, jakož i pro jakékoli jiné účely.
 13. Náhrady v případě odmítnutí účasti se posuzují individuálně po skončení akce. Náhrady nemusí být poskytnuty nebo nemusí být poskytnuty v plné výši v závislosti na rozhodnutí organizátora. Organizátor si vyhrazuje právo náhrady neposkytnout. Pořadatel nehradí případné finanční a morální ztráty účastníků a diváků. Při registraci na akci se účastníci a diváci automaticky vzdávají jakýchkoli nároků vůči organizátorovi.
 14. Náhrady za účast, divácké vstupenky a mistrovské kurzy v případě zrušení akce z důvodu vyšší moci nebo zásahu vyšší moci (vojenské akce, omezení konání hromadných akcí, karanténa atd.) se posuzují individuálně. Náhrady nemusí být poskytnuty nebo nemusí být poskytnuty v plné výši v závislosti na situaci. Pořadatel si vyhrazuje právo náhrady neposkytnout. Podmínky vrácení peněz se projednávají individuálně. Pořadatel nehradí případné finanční a morální ztráty účastníků a diváků. Při registraci na akci se účastníci a diváci automaticky zříkají jakýchkoli nároků vůči organizátorovi.
 15. Vrácení peněz za účast, divácké vstupenky a mistrovské kurzy v případě odložení akce z důvodu vyšší moci (vojenské akce, omezení pořádání hromadných akcí, karanténa atd.) Finanční prostředky za účast na odložené akci jsou deponovány pořadatelem. Datum a místo konání odložené akce budou oznámeny dodatečně. Pořadatel nehradí případné finanční a morální ztráty účastníků a diváků. Při registraci na akci se účastníci a diváci automaticky vzdávají jakýchkoli nároků vůči organizátorovi.
 16. Sledujte, přečtěte si a přijměte stránky Podmínky a pravidla, Zásady ochrany osobních údajů, Zásady používání souborů cookie. Pokud využijete jakoukoli službu poskytovanou prostřednictvím těchto stránek nebo v rámci akcí oznámených na těchto stránkách, automaticky souhlasíte se všemi Předpisy, Podmínkami a pravidly, Zásadami ochrany osobních údajů, Zásady používání souborů cookie.